مشخصات رفع مشکلات احتمالی مهرهای خروج مشمولین و یا دانشجویی ایرانیان مقیم خارج از کشور

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
رفع مشکلات احتمالی مهرهای خروج مشمولین و یا دانشجویی ایرانیان مقیم خارج از کشور
شناسه خدمت
10011461107
شرح خدمت
تشکیل پرونده نزد اداره امور اجتماعی جهت دریافت مهر خروج یکبار مشمولین نظام وظیفه از کشور
مدارک لازم برای انجام خدمت
گذرنامه ایرانی ( با محل اقامت ثبت شده خارج از کشور ) - گذرنامه خارجی یا PR یا VISA - شناسنامه - کارت ملی - آخرین وضعیت تحصیلی معرفی شده از وزارتین - یک قطعه عکس - تکمیل فرم مربوطه بخش مشمولین جهت شرکت در کمیسیون
قوانین و مقررات بالا دستی
طبق بخشنامه ستاد کل سازمان وظیفه عمومی
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
یک هفته الی 10 روز
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
رایگان ( افراد مقیم کانادا با هزینه تعیین شده اداره گذرنامه )
تلفن
61151
مراحل گردش کار
1--تشکیل کمیسیون جهت خروج یکبار مشمولین در اداره امور احتماعی بخش مشمولین 2- معرفی افراد مشمولین مقیم کانادا به اداره گذرنامه جهت دریافت مهر خروج مشمولین مدت دار
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است