مشخصات رفع مشکلات احتمالی مهرهای خروج از کشور مندرج در گذرنامه سیاسی و خدمت

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
رفع مشکلات احتمالی مهرهای خروج از کشور مندرج در گذرنامه سیاسی و خدمت
شناسه خدمت
10011461106
نوع خدمت
کنسولی
شرح خدمت
1--در صورت خاتمه اعتبار خروجی مذکور، مامورین مذکور مکلف به مراجعه مجدد به اداره گذرنامه و روادید جهت تمدید یا تجدید میباشد. 2-مامورین سایر نهادها با توجه به تمدید مجوز هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت، نسبت به تمدید امهار خروجی آنها اقدام خواهد گردید. 3-مامورین وزارت امور خارجه در صورت خاتمه اعتبار حکم کارگزینی، ملزم به ارائه اصلاحیه از اداره مذکور می باشد و سپس نسبت به تجدید مهر خروج اقدام می گردد 4-مامورین ثابت در صورت خاتمه اعتبار مهر خروج یکساله، ملزم به ارائه نامه (مبنی بر درج مهرخروج) می باشند 5-لازم به ذکر است در صورت درخواست ارگان مربوطه جهت مامورین ثابت نیازی به مراجعه مامور و خانواده آنها به مرکز نبوده و درج مهر خروج در نمایندگیهای داخلی وزارت امور خارجه (اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد) برای آنها امکانپذیر می باشد.(بدیهی است در نمایندگیهای مذکور به جای خروجی یکساله صرفا خروج یکبار صادر می گردد
مدارک لازم برای انجام خدمت
1-ارائه اصل گذرنامه 2- تصویر نامه رسمی مبنی بر درج مهر خروج 3-ارائه اصل شناسنامه جهت درج مهر خروج جهت فرزندان اناث مامورین ثابت الزامی می باشد 4-با توجه به زمان تعیین شده جهت ارائه خدمت، درج مهر خروج بر اساس اولویت دریافت مدارک می باشد، بنابراین مدت انتظار طبیعتا جزء زمان تعیین شده جهت ارائه خدمت محسوب نمی گردد.
قوانین و مقررات بالا دستی
قانون گذرنامه
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
حداکثر یک ربع ساعت
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
رایگان
تلفن
02161151
مراحل گردش کار
1-ارائه نامه رسمی مبنی بر درج مهر خروج 2-ارائه اصل گذرنامه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است